Lựa chọn hệ thống điện mặt trời nối lưới

Hệ thống hòa lưới là hệ thống mở, công suất hệ thống không phụ thuộc vào công suất tải sử dụng. Để sử dụng khi không có điện lưới, chúng ta dùng hệ thống...