Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới không dự trữ

Hệ thống điện năng lượng mặt trời này phù hợp với những vùng có tỷ lệ mất điện thấp. Chi phí xây dựng hệ thống khá phù hợp cho các hộ gia đình, cơ...