Hướng dẫn cách tự xây dựng dàn máy đào Ethereum

Từ đầu năm tới nay, giá trị của ether đã tăng tới 40 lần. Chạm đỉnh 400 USD trước khi ổn định ở mức 250 USD hiện nay. Với mức sinh lời lớn, người...