Trạm sạc năng lượng mặt trời cho smartphone

Hệ thống này được thiết kế để hoạt động như là một nguồn cung cấp điện khẩn cấp, bên cạnh nguồn điện lưới. Cho phép sạc pin cho smartphone và laptop. Để sạc pin...