Hội thảo Việt – Đức về điện mặt trời tại Việt Nam

Phái đoàn công tác của các doanh nghiệp điện mặt trời Đức đến thành phố Hồ Chí Minh mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện mặt trời của hai...